Hé lộ công nghệ đưa người lên sao Hỏa của Nasa

Giới khoa học chưa bao giờ đánh giá thấp thách thức của một chuyến chu du tới sao Hỏa. So với nó, việc đưa tàu Apollo ...