Thế giới trẻ

Nguyên tắc quản lý thời gian giúp bạn “hack” thời gian

06/08/2022 | Kĩ năng sống
Cách áp dụng ma trận quản lý thời gian để thành công

Cách áp dụng ma trận quản lý thời gian để thành công

05/08/2022 | Kĩ năng sống
Cách quản lý thời gian học tập hiệu quả cho học sinh

Cách quản lý thời gian học tập hiệu quả cho học sinh

05/08/2022 | Kĩ năng sống
Bật mí kỹ năng quản lý thời gian của người thành công

Bật mí kỹ năng quản lý thời gian của người thành công

04/08/2022 | Kĩ năng sống
Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả nhất mà bạn nên biết

Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả nhất mà bạn nên biết

03/08/2022 | Kĩ năng sống
Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân hiệu quả nhất

Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân hiệu quả nhất

02/08/2022 | Kĩ năng sống
Mô hình 5W1H trong lập kế hoạch ai cũng phải biết

Mô hình 5W1H trong lập kế hoạch ai cũng phải biết

02/08/2022 | Kĩ năng sống
Cách nâng cao kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch

Cách nâng cao kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch

01/08/2022 | Kĩ năng sống
6 phương pháp kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả dành cho bạn

6 phương pháp kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả dành cho bạn

01/08/2022 | Kĩ năng sống
Những cách làm quen bạn mới qua tin nhắn thành công

Những cách làm quen bạn mới qua tin nhắn thành công

29/07/2022 | Kĩ năng sống